Wypoczynek zimowy 2020 organizowany przez ZZCNMR

            Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczny wypoczynek zimowy organizowany przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, skierowany jest do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, gdzie przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu KRUS w pełnym zakresie. Wypoczynek zimowy
w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

            Wyjazdy zimowe podczas ferii cieszą się bardzo dużą aprobatą wśród dzieci i młodzieży. Zimowiska odbywają się w najatrakcyjniejszym miejscu na mapie zimowej Polski tj. polskich górach. To właśnie tutaj, w odpowiednio przygotowanych i dostosowanych do potrzeb najmłodszych uczestników zimowiska pensjonatach oraz ośrodkach kolonijno-wczasowych, przebywać będą nasi podopieczni. Urokliwy krajobraz oraz bliskość gór sprawia, że dzieci oraz młodzież bardzo chętnie spędza czas na świeżym powietrzu oraz bierze udział w licznych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. Bogaty program wypoczynku sprawia, że uczestnicy zimowiska nie tylko wypoczywają, ale również zaznajamiają się i poszerzają swoja wiedzę na temat tradycji i kultury regionu, w którym spędzają czas.

            Ośrodki, w których realizujemy nasze zimowiska, prócz urzekającego położenia charakteryzują się również szeroko rozwiniętą bazą rekreacyjną, przystosowaną do potrzeb osób wypoczywających (m. in. świetlice,  siłownie, place oraz sale gier i zabaw, boiska). Organizując wypoczynek dla tak młodej grupy wiekowej, mamy na celu przede wszystkim zapewnienie jej zasłużonego i bezpiecznego odpoczynku, nie zapominając jednocześnie o celach pośrednich, które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki antyalkoholowej i antyużywkowej. W głównej mierze polega ona na: promowaniu poprawnych wzorców zachowań, propagowaniu zdrowego i higienicznego stylu życia oraz właściwego odżywiania, podnoszeniu kultury osobistej, a także wiedzy na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym czy kształtowaniu umiejętności spędzania aktywnego wypoczynku.

Wierzymy, iż tegoroczny wypoczynek zimowy spełni oczekiwania najmłodszych i będą oni miło wspominać spędzone w polskich górach ferie.

"Wypoczynek zimowy w formie turnusów w 2020 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika."