Wypoczynek zimowy w 2019 roku organizowany przez ZZCNMR

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, tradycyjnie już jak w latach ubiegłych organizuje wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci z rodzin rolniczych z obszarów wiejskich.

            Zimowiska cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród biorącychw nich udział dzieci, jak i rodziców. Wypoczynek zorganizowany jest w "zimowej stolicy Polski"- Zakopanem, a także w Poroninie i Białym Dunajcu. Właśnie tutaj, w odpowiednio przygotowanych ośrodkach, pensjonatach i domach wczasowo - wypoczynkowych, przebywać będą nasi podopieczni. Miejsca te, urzekają nie tylko krajobrazami, które wpływają na chęć spędzania czasu na powietrzu wśród dzieci, ale także dają szeroki wachlarz możliwości organizowania licznych atrakcji.

            Prócz bliskości gór, ośrodki, w których realizujemy nasze wyjazdy posiadają rozbudowaną bazę rekreacyjną, z której w pełni mogą korzystać dzieci, są to  m.in. świetlice, place zabaw, siłownie, boiska, sale gier i zabaw. Organizując wypoczynek dla dziecii młodzieży mamy na celu przede wszystkim zapewnienie im zasłużonego i  długo wyczekiwanego, bezpiecznego wypoczynku, pamiętając przy tym o celach pośrednich, które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz antyalkoholowej m.in. poprzez promowanie poprawnych wzorców zachowań, propagowanie higienicznegoi zdrowego stylu życia oraz właściwego odżywiania. Ponadto zwracamy uwagę na umiejętne spędzanie czasu przez aktywny wypoczynek, podnoszenie kultury osobistej dzieci, a także przekazujemy informację dot. bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym.

            Mamy nadzieję, iż tegoroczny wypoczynek zimowy spełni oczekiwania najmłodszych i będą oni miło wspominać spędzone w polskich górach ferie.

"Wypoczynek zimowy w formie turnusów w 2019 r. w ramach programu promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika."