Z wieprzowiną za pan brat

Przedsięweźcie pn. "Z wieprzowiną za pan brat" - sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Obejrzyj prezentację do projektu ...

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w bieżącym roku  miał okazje wziąć czynny udział w kolejnej promocji polskiej wieprzowiny w akcji  

 

"Z wieprzowiną za pan brat". Głównymi założeniami działań była edukacja młodzieży i dzieci co do właściwych nawyków żywieniowych. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone podczas letniego wypoczynku  organizowanego przez Związek oraz do uczestników półkolonii letnich, a także uczestników pikników rodzinnych
w miejscowościach: Biały Dunajec, Sława, Buczek, Jarosławiec, Tarnogóra, Zakopane.

 

Działania miały na celu promocje pozytywnego wizerunku wieprzowiny, jej walorów, a także miały zaznajomić uczestników z pozytywnymi walorami odżywczymi i sensorycznymi produktów wieprzowych. Uczestnicy pikników mieli okazje zaznajomić się z wiedzą ekspercką odnośnie mięsa wieprzowego, które bogate jest w składniki takie jak sód, potas, cynk oraz żelazo. Mieliśmy okazje pokazać odbiorcą z tradycje kuchni polskiej powiązanej z kulinariami mięsa wieprzowego. Przyrządzane były posiłki z wykorzystaniem wieprzowiny i nakreślaliśmy jak uniwersalna wieprzowina może być w kuchni.

Oczekiwanym efektem realizowanych zadań edukacyjno-promocyjnych było podniesienie świadomości konsumentów w ramach sektora produkcji stosunku do mięsa wieprzowego i jego przetworów. Zależało nam również na podniesieniu bezpieczeństwa i jakości spożywanych produktów w ramach sektora produkcji wieprzowiny.

Problematyczna okazała się niewiedza, a także niska świadomość wśród konsumentów na temat mięsa wieprzowego. Większość ankietowanych była przekonana o braku odżywczych właściwości produktów pochodzenia wieprzowego jak również nie była doinformowana o możliwościach wykorzystania kulinarnego wieprzowiny. Głównym naszym zadaniem było budowanie świadomości konsumenckiej oraz wzajemnego zaufania. Podczas warsztatów próbowaliśmy w jak najlepszy sposób przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę o odżywczych właściwościach wieprzowiny i jej produktów. Wykwalifikowana kadra poza przekazaniem wiedzy była otwarta na wszystkie pytania pochodzące od uczestników. Poruszony został też temat afrykańskiego pomoru świń (ASF), aby uświadomić młodzież o całkowitym bezpieczeństwie mięsa dostępnego na rynku  spożywczym. Staraliśmy się przekazać jak najwięcej wiedzy niezbędnej dzieciom o wartości wieprzowiny w diecie zwłaszcza wśród młodych ludzi gdyż jest dobrym źródłem białka, a także o jej zastosowaniu w codziennym życiu.

Głównym celem było podniesienie świadomości młodych ludzi, oraz utrwalenie u nich pozytywnego obrazu wieprzowiny i jej przetworów pochodzącej między innymi od polskiego producenta, polskich produktów. Uczestnicy zostali zapoznani ze znakiem graficznym ,, Polski Produkt", który jest  urzędowym oznaczeniem produktów spożywczych wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Mieliśmy na celu pokazać bezdyskusyjną jakość produktów pochodzenia polskiego, a także ich znaczenie dla gospodarki rolnej. Przedsięwzięcia miały na celu skłonienie konsumentów do wybierania polskich produktów.

W ramach realizacji zadania na koloniach, półkoloniach i regionalnych piknikach przeprowadzono szereg gier, zabaw oraz konkursy tematyczne. Dzieci miały okazje wybrać z pośród szeregu aktywności zadania indywidualne lub grupowe. Do korzyści wyniesionych z przedsięwzięcia można zaliczyć motywacje do działania młodzieży, ćwiczenie  umiejętności psychosocjalnych, a także integracyjnych grupy. Po części aktywnej, uczestnicy mieli szanse wziąć udział w prezentacji prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę oraz dostali książeczki z kompendium wiedzy kompendium wiedzy o mięsie wieprzowym. Po prezentacji  uczestnicy mieli szanse zadawać pytania na które chętnie odpowiadali prowadzący. Przeprowadzone zostały również quizy i zagadki dotyczące prezentacji przy asyście kadry.  Pod koniec pikników i zadań zostały przygotowane degustacje przetworów z mięsa wieprzowego, jak również przygotowano ciekawe pomysły na wykorzystanie mięsa wieprzowego w domowej kuchni. Uczestnicy zadania nie tylko mogli być świadkami obróbki mięsa wieprzowego w odpowiedni sposób aby zachowało wszystkie walory odżywcze a także odpowiedni smak, ale także mieli okazje uczestniczyć w jego przygotowaniu pod okiem instruktorów. Przekazane zostały im przepisy, które również mają zastosowanie domowe. Zajęcia z gotowania niezwykle się spodobały młodzieży i cenną zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w przyszłości w życiu codziennym. Na koniec dzieci otrzymały gadżety promujące działania "Z wieprzowiną za pan brat", aby upamiętnić udział w zadaniach.

Kształtowanie nawyków żywieniowych wśród młodzieży i dzieci jest bardzo ważnym zadaniem. Żywienie w okresie dzieciństwa może w dużym stopniu wpłynąć na stan zdrowia w przyszłości. Ważne jest aby dieta była zróżnicowana i nie pozbawiona mięsa, które jest tak ważnym źródłem białka, makro i mikroelementów, a także witamin. Nasze warsztaty miały zachęcić do konsumpcji mięsa wieprzowego, a także zapewnić rozrywkę połączoną z edukacyjnym elementami oraz uatrakcyjnić okres wakacyjny.

 

Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

 

Fotorelacja: 

 

 

 

Zapraszamy do naszej galerii, gdzie można już oglądać zdjęcia z poszczególnych pikników/warsztatów promocyjnych:

 

Z Wieprzowina Za Pan Brat 2020 - Piknik Tarnogóra

Z Wieprzowina Za Pan Brat 2020 - Piknik Buczek

Z Wieprzowina Za Pan Brat 2020 - Piknik Biały Dunajec

Z Wieprzowina Za Pan Brat 2020 - Piknik Jarosławiec

Z Wieprzowina Za Pan Brat 2020 - Piknik Zakopane

Z Wieprzowina Za Pan Brat 2020 - Piknik Sława