Podejmując decyzję dotyczącą ustawy o ochronie zwierząt będę miał na względzie kwestie ich humanitarnego traktowania, ale również byt i jakość życia polskich rolników - zapowiedział w niedzielę w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Obiecuję to polskim rolnikom - zadeklarował.

Ograniczenie uboju religijnego jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem jest też ekonomicznie szkodliwy oraz wprost godzi w bezpieczeństwo socjalne wielu tysięcy pracowników sektora przetwórstwa mięsnego i rolników.

- Konieczne jest uproszczenie przepisów dotyczących małej retencji w rolnictwie - uważa Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Zasygnalizował też kolejny nabór wniosków w programie dotacji do nawadniania gospodarstw.

Czerwiec nie kojarzy się najlepiej mieszkańcom mojej wsi Sahryń na Zamojszczyźnie. W zeszłym roku 6 czerwca miejscowość dotknęła potężna ulewa, a 8 czerwca 2020 r. – intensywny grad. Na ziemię spadały potężne kule gradu.

 

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie informuje, że w związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem złożenia informacji rocznej przez producentów mleka – dostawców bezpośrednich, w dniu 14.05 br., tj. w sobotę czynne będzie biuro Oddziału Terenowego w Warszawie przy ul. Waszyngtona 146 w godz. 7.45 – 15.45.

Dzień 14 lipca 2011 roku z pewnością na długie lata zapadnie w pamięci mieszkańcom Gminy Klwów oraz powiatu przysuskiego. Tuż przed godziną 15 nad kilkunastoma miejscowościami przeszła ogromna nawałnica powodując straszne zniszczenia. Tylko na terenie Gminy Klwów uszkodzonych zostało 67 budynków mieszkalnych, 51 budynków inwentarskich, 67 stodół, 31 garaży oraz zniszczonych zostało około 600 tuneli foliowych.

Już niedługo zmienią się zasady przyznawania dotacji w ramach programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczych” z PROW 2007-2013 – resort rolnictwa przygotował rozporządzenie zmieniające dotychczasową formę udzielania pomocy finansowej. Resort planuje zwiększyć limit pomocowy dla rolników chcących wybudować biogazownię do 500 tysięcy złotych, co – według szacunków ministerstwa – pozwoliłoby na uruchomienie instalacji o mocy 100kW.

W kwietniu 2011 r. najbardziej podrożały nawozy mineralne oraz maszyny rolnicze, jak wynika z analiz IERiGŻ. Ceny pestycydów pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego. W dalszym ciągu najbardziej drożeją nawozy azotowe. W kwietniu saletrzak podrożał o 5,0%, saletra amonowa o 3,0%, a mocznik o 1,6%. Wzrosły również ceny soli potasowej (o 1,2%) oraz polifoski (o 1,1%). Potaniał natomiast superfosfat prosty (o 1,0%).

Wyprodukowanie kiszonki z wilgotnego ziarna zbóż o bardzo dobrej jakości i jednocześnie bezpiecznej dla zwierząt jest możliwe, gdy do zakiszanego ziarna dodawane są preparaty stymulujące i ukierunkowujące proces fermentacji oraz poprawiające jakość i trwałość tlenową.

Strony