30 czerwca to koniec naboru wniosków w wielu obszarach. Sprawdź w jakich

Dopłaty bezpośrednie 2023

W piątek, 30 czerwca, mija podstawowy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. 

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Przypominamy, że na dopłaty w pełnej wysokości, mogą liczyć rolnicy, którzy złożą wnioski do 30 czerwca. Po tym terminie należne płatności zostaną pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia. Ostateczny termin składania dokumentów upływa 25 lipca 2023 r.

Jak wynika z danych ARiMR, do 29 czerwca do Agencji wpłynęło 1,16 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r.

Dla porównania, w ub. roku było to 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat.

Dotychczas w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło 20,08 mld zł. Z tej kwoty 16,78 mld zł to płatności bezpośrednie, a pozostała kwota to wsparcie obszarowe z PROW 2014-2020. Czas na realizację wypłat w ramach tej kampanii mija również 30 czerwca 2023 roku. 

Dopłaty dla producentów pszenicy, kukurydzy i gryki

Do 30 czerwca 2023 r. o wsparcie mogą się jeszcze ubiegać producenci pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane wojną na Ukrainie, a ziarno sprzedali w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r.

Dokumenty o pomoc można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić: bezpośrednio w kancelarii, przez platformę ePUAP, za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl bądź rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dotychczas do ARiMR wpłynęły ok. 65 tys. wniosków o tę pomoc – zdecydowanie najwięcej, bo 15,5 tys., w województwie lubelskim.

21 czerwca Agencja rozpoczęła wypłatę pieniędzy z tego tytułu. Do tej pory do 26,3 tys. rolników trafiło 250 mln zł. Co ważne, ci, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia (nabór rozpoczął się 13 kwietnia), mogą złożyć zmiany do wniosków.

Przypominamy, że w wyniku nowelizacji przepisów: o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się producenci gryki; termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.; wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha (wcześniej 50 ha); wzrosły stawki pomocy. Bez zmian pozostaje przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane. Ten okres to 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r.

Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż; może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Wciąż trwa natomiast nabór wniosków od producentów pszenicy lub gryki, którzy sprzedali bądź sprzedadzą ziarno między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. Dokumenty można składać do 31 lipca 2023 r. Na razie o takie wsparcie ubiega się 74,82 tys. rolników.

Do 14 lipca 2023 r. trwa przyjmowanie wniosków od rolników działających w sektorze zbóż (żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe) i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Na razie o takie wsparcie ubiega się blisko 72 tys. rolników, najwięcej z województw lubelskiego i mazowieckiego.

Dopłaty dla hodowców drobiu

Dobiega też końca nabór, w ramach którego o wsparcie mogą ubiegać się producenci jaj i mięsa drobiowego, którzy prowadzili gospodarstwo w latach 2019-2021 i ponieśli starty z powodu wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR – dotychczas złożono ich ponad 300.

15 mln zł na magazyn

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności do 30 czerwca 2023 r. można się jeszcze ubiegać o wsparcie na tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz prowadzenie działalności związanej z redystrybucją żywności na cele społeczne. Trzeci nabór dotyczący budowy i wyposażenia silosów trwa do 5 lipca 2023 r. (dotychczas Agencja zarejestrowała 8012 wniosków (!) o taką pomoc na kwotę blisko 322 mln zł.)

Wnioski w obu wyżej wymienionych przypadkach można składać do 30 czerwca 2023 r. w oddziałach regionalnych ARiMR – osobiście, przez pełnomocnika lub nadać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty są przyjmowane również za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Jeśli chodzi o magazyny, na razie złożono 45 wniosków na kwotę ponad 261mln zł.Chętni na tę drugą dotację złożyli natomiast 11 wniosków na kwotę 31,6mln zł.

Źródło: www.farmer.pl