CEJA

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników jest rolniczą organizacją zawodową, która powstała na wzór istniejących organizacji młodych rolników w Unii Europejskiej. Nasz Związek w 1999 roku jako pierwszy spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej został członkiem stowarzyszonym Europejskiej Rady Młodych Rolników – CEJA, a zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej staliśmy się jej pełnoprawnym członkiem, co pozwala nam na  szeroko zakrojone działania.

Przedstawiciele naszego Związku stale wykazują się aktywnym uczestnictwem w cyklicznie organizowanych Europejskich Kongresach Młodych Rolników oraz w posiedzeniach Grup Roboczych CEJA, podczas których możemy właściwie reprezentować nasze stanowisko w ważnych kwestiach dotyczących europejskiego rynku rolnego, którego staliśmy się integralną częścią, ale także jesteśmy w stanie zadbać o dobro oraz przyszłość polskich rolników i wszelkich instrumentów naszej rodzimej gospodarki.

Nasi reprezentanci – występując z ramienia CEJA – wykazują się także wysoką aktywnością w spotkaniach Grup Dialogu Cywilnego, które powstały z przekształcenia Grup  Eksperckich pracujących przy Komisji Europejskiej. Wśród nich nasza obecność jest szczególnie zaznaczona podczas posiedzeń Grupy Dialogu Cywilnego ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Grupy Dialogu Cywilnego ds. Rolnictwa Ekologicznego.

We wrześniu 2015 r. Radosław Nienartowicz – Przewodniczący Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sekretarz Prezydium Związku został wybrany na Wiceprezydenta Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA.