SGGW

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników jako organizacja, której członkami są m.in. młodzi ludzie uczący się w szkołach i na uczelniach rolniczych, współpracuje z tymi jednostkami oraz ich pracownikami w celu wykorzystania potencjału drzemiącego w uczniach i studentach, którzy zdecydowali kształcić się w obszarze nauk rolniczych ze względu na swoje zainteresowania, pochodzenie, tradycje rodzinne etc. Z tego właśnie powodu zależy nam na ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim, które zrzesza nie tylko studentów – pasjonatów rolnictwa, ale także wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę wykładowców, którzy swoją wiedzą mogą wzbogacić podejmowane przez nas działania.

Od wielu lat realizujemy wspólne działania ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To właśnie na terenie tego ośrodka akademickiego organizujemy nasz doroczny Ogólnopolski Kongres Młodych Rolników, ponieważ chcemy dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona osób zainteresowanych przyszłością polskiego rolnictwa. Wśród naszych słuchaczy obecni są zawsze studenci SGGW, którzy mogą wykazywać się różnorodną aktywnością podczas organizowanych przez nas Konferencji.

Ponadto, wspólnie z przedstawicielami SGGW zorganizowaliśmy cykl szkoleń z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Szkolenia te były skierowane do grupy około 10 tysięcy rolników i ich rodzin z terenu 6 województw i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród przedstawicieli sektora rolniczego.

Wierzymy, że każdy rodzaj współpracy z przedstawicielami środowisk rolniczych i okołorolniczych przyniesie pozytywne skutki, tym bardziej, że jest to rodzaj kooperacji z instytucją, która kształci  przyszłe pokolenia przedstawicieli polskiego rolnictwa, a więc stanowi pewnego rodzaju inwestycję w przyszłość nasz wszystkich.