ARR

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników od wielu lat współpracuje z Agencją Rynku Rolnego. ARR jest instytucją, która w ramach realizowanych przez siebie mechanizmów m.in. pobiera i wypłaca środki finansowe przeznaczone na promocję żywności pochodzące z budżetu UE oraz budżetu krajowego krajowego, a także z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Nasze działania w kooperacji z ARR skupiają się właśnie na pozyskiwaniu i efektywnym wykorzystywaniu  środków z Funduszy Promocji żywności w celu realizacji różnorodnych zadań, które nakierowane są na promowanie polskich produktów w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Realizowane przez nas projekty mają na celu przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych mających wykreować i ukształtować właściwe postawy oraz nawyki żywieniowe wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Poprzez podejmowane przez nas działania chcemy zachęcić dzieci i młodzież do zainteresowania się dorobkiem polskiej gospodarki i naszego rodzimego rolnictwa, a dodatkowo – w ramach realizacji celów pośrednich –  do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz do podejmowania aktywności fizycznej. Warsztaty tematyczne, akcje promocyjne i odpowiednio zaplanowane zajęcia edukacyjne wywierają korzystny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży przede wszystkim poprzez wzmocnienie ich świadomości konsumenckiej, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat bogactwa rynku rolnego w Polsce, zasad właściwego żywienia oraz znaczenia odpowiednio zbilansowanej diety w życiu człowieka.

Kilkuletnia współpraca z Agencją Rynku Rolnego zaowocowała zorganizowanymi przez nas akcjami promującymi ziarna zbóż i przetwory zbożowe, mięso wieprzowe oraz mięso wołowe. Na podstawie odrębnych umów z ARR przeprowadziliśmy już 4 akcje promocyjno-edukacyjne, z którymi dotarliśmy do odbiorców z terenu całej Polski. Prowadzone przez nas warsztaty nie tylko dostarczają rozrywki, ale także uczą odpowiednich zachowań konsumenckich i – co istotne – promują polskie produkty, ponieważ wierzymy w ich wysoką jakość i niepowtarzalny smak.