FSUSR

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników jako organizacja rolnicza podejmuje współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami o profilu działalności rolniczej i okołorolniczej na rzecz polskich rolników. W celu poprawy warunków bytowych rolników i ich rodzin oraz ogólnego rozwoju przedstawicieli sektora rolniczego podejmujemy szereg wspólnych przedsięwzięć razem z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Instytucja, której misją jest efektywne zarządzanie składkami rolników jest dla nas dobrym partnerem do inicjowania różnorodnych projektów. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – zgodnie ze swoimi założeniami – może wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin. Wszystko to stwarza dla nas dogodne warunki do podejmowania wspólnych inicjatyw.

Nasz Związek może pochwalić się owocną współpracą z Funduszem, która opiera się na wieloletnim doświadczeniu przy realizacji licznych projektów. Dzięki współpracy z Funduszem mamy okazję być organizatorem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci rolników, wielu różnych szkoleń dla rolników oraz innych zadań celowych.