Budżet programu wapnowania gleb niemal wyczerpany. Będzie kontynuacja?

W swoim wystąpieniu do tego resortu samorząd rolniczy wskazywał, że wprowadzony w 2019 r. program, który był oczekiwany przez rolników i cieszył się zainteresowaniem, wygasa (nabór wniosków trwa do 30 listopada br.). Jako że zabiegi w jego ramach stosowane są po badaniach gleby i zgodnie z wytycznymi stacji chemiczno-rolniczych, w ocenie wnioskodawców wzrosła świadomość gospodarzy w tym zakresie. Ponadto wapnowanie, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z tzw. dobrych praktyk, powinno być wykonywane co 2-4 lata. Zwłaszcza, że - co wynika z badań – wiele gruntów w kraju jest nadal zakwaszonych, a to ma negatywny wpływ na plony.

Stąd właśnie prośba samorządu o kontynuację programu regeneracji gleb, co byłoby jednocześnie uzupełnieniem ekoschematu „Opracowanie planu nawozowego z wapnowaniem”.

W odpowiedzi resort klimatu i środowiska podaje, że budżet Programu na lata 2019-2024, wynosi łącznie 300 mln zł. Według stanu na końcówkę sierpnia, łączne zobowiązania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu realizacji Programu wynosiły nieco ponad 295 mln 240 tys. zł. Oznacza to, iż pula jest już na wyczerpaniu. Przyczyniła się do tego zapewne decyzja z 2022 r. o modyfikacji Programu poprzez poszerzenie katalogu beneficjentów o posiadaczy użytków rolnych o areale powyżej 75 hektarów. Co dalej?

„Po zakończeniu trwającego naboru wniosków w ramach Programu, zostanie podjęta ocena co do zasadności jego kontynuacji oraz ewentualnych, dalszych warunków jego realizacji” – informuje w piśmie Magdalena Żukowska, zastępca dyrektora w Biurze Ministra Klimatu i Środowiska.

Źródło: www.agropolska.pl