CBOS: negatywne nastroje nadal dominują wśród rolników

Z raportu CBOS wynika, że w drugiej dekadzie czerwca większość (61 proc.) pracujących zarobkowo badanych dobrze oceniła obecną sytuację w ich zakładach pracy, przy czym co dziesiąty (10 proc.) uznał ją za bardzo dobrą. Co czwarty (25 proc.) stwierdził zaś, że jest ona "ani dobra, ani zła".

Negatywnie sytuację w swoim zakładzie pracy oceniło 11 proc. respondentów, ale tylko co setny (1 proc.) stwierdził, że jest ona bardzo zła, a co dziesiąty (10 proc.), że zła. Trzech na stu pracujących zarobkowo (3 proc.) uchyliło się od odpowiedzi.

Oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy w czerwcu były nieznacznie lepsze niż w drugiej połowie maja – o 1 pkt proc. przybyło oceniających, że jest ona dobra, natomiast o 2 pkt. zmniejszył się odsetek ocen negatywnych.

Jak podał CBOS, w czerwcu tak jak w ostatniej dekadzie maja sytuację w swoim miejscu pracy wyraźnie gorzej postrzegali pracujący w prywatnym rolnictwie. O ile wśród innych pracujących dominowały oceny pozytywne, to niemal połowa (49 proc.) pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych uznała, że sytuacja w ich miejscu pracy jest "ani dobra, ani zła". Autorzy badania zaznaczyli, że w tej grupie oceny po raz kolejny się jednak poprawiły (w porównaniu z drugą połową maja o 12 pkt. proc. przybyło ocen pozytywnych, a o 15 pkt. ubyło negatywnych).

CBOS: ponad połowie Polaków Zielony Ład kojarzy się negatywnie

Europejski Zielony Ład wywołuje negatywne skojarzenia u 52 proc. Polaków, a pozytywne - u 14 proc. - wynika z badania CBOS. Najbardziej niechętną grupą są rolnicy - Zielony Ład kojarzy się negatywnie 84. proc. z tej grupy...

Nadal gorsze oceny niż wśród innych grup zawodowych zanotowano wśród rolników indywidualnych i pomagających im członków rodzin. Jednak w porównaniu z poprzednim badaniem opinie tej grupy poprawiły się jeszcze bardziej niż wśród ogółu badanych pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych (o 31 pkt. proc. przybyło ocen pozytywnych, a o 20 pkt. ubyło negatywnych).

Większość (62 proc.) pracujących zarobkowo wyraziła przekonanie, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładzie pracy pozostanie bez zmian. Wśród pozostałych pytanych więcej spodziewało się jej poprawy (18 proc.), niż przewidywało pogorszenie (13 proc.). Tak jak w poprzednich miesiącach respondenci spodziewający się zmian na ogół nie uważali, że będą one duże (zdecydowanej poprawy spodziewało się 2 proc., a zdecydowanego pogorszenia – 1 proc.). Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło 7 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono na grupie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL, od 10 do 20 czerwca br. Badani mieli do wyboru metodę przeprowadzania ankiety w formie bezpośredniej rozmowy (CAPI), telefonicznej (CATI) oraz internetowej (CAWI). Próba wyniosła 1055 osób.

Żródło: www.agropolska.pl