Deficyt wody się powiększył. Dane "suszowe" nie pozostawiają wątpliwości

Wartość KBW w obecnym sześciodekadowym okresie uległa zmniejszeniu o 27 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 kwietnia - 10 czerwca).

„Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się, powodując, że niedobór wody występował w całym kraju. Największy deficyt wody notowano na terenie Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego, Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Damnickiej, Żuław − od -230 do -249 mm. Bardzo duży niedobór wody notowano również na Pojezierzach Pomorskim, Mazurskim, Wielkopolskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej i w zachodniej części Niziny Mazowieckiej − od -160 do -229 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wody notowano na południe od tego obszaru − od -120 do -159 mm. Na pozostałym obszarze kraju niedobór wody wynosił od 0 do -119 mm” – wylicza w raporcie IUNG-PIB.

Susza we wszystkich uprawach

Jasno stwierdzono w nim wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski w czwartym okresie raportowania. Powoduje ona obniżenie plonów przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Susza rolnicza wystąpiła na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego.

Suszę odnotowano we wszystkich monitorowanych uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, tytoniu, warzyw gruntowych, chmielu, ziemniaka i buraka cukrowego.

Zagrożone jare i ozime

„W czwartym okresie raportowania, od 21 kwietnia do 20 czerwca, największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 1623 gminach (65,52 proc. gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 6,25 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 52,01 proc. gruntów ornych kraju (zwiększenie o 7,76 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. Notowano ją w 1471 gminach (59,39 proc. gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 4,36 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 44,14 proc. gruntów ornych kraju (zwiększenie o 7,8 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania)” – czytamy w raporcie Instytutu (szczegółowo z tym opracowaniem można zapoznać się tutaj).

Źródło: www.agropolska.pl