Dopłaty z ARiMR. Ile wniosków złożyli rolnicy w trwających naborach?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa standardowo w tym okresie przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie. W ostatnich latach ostateczny termin ich przyjmowania był wydłużany z 15 maja do 15 czerwca, a w tym roku aż do 30 czerwca. Do 25 czerwca rolnicy mogą także składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego lub sadzeniowego. Ale pojawiło się kilka dodatkowych naborów wniosków o wsparcie w związku z trudną sytuacją w rolnictwie, będącą konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej skutków gospodarczych.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok

W tym roku po raz kolejny ARiMR przyjmuje od rolników wnioski o dopłaty bezpośrednie tylko w postaci elektronicznej przez aplikację eWniosekPlus. Do 7 czerwca do Agencji wpłynęło 901 tys. wniosków o przyznanie tych płatności. Jak mówił w rozmowie z nami kilka dni temu wiceprezes ARiMR Ryszard Zarudzki, ok. 40% złożonych przez rolników wniosków uwzględnia ekoschematy.

Przypomnijmy, że w ramach jednego wniosku o przyznanie dopłat za 2023 rok można ubiegać się o:

 • płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającą płatność podstawową, płatność niezwiązaną do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6;
 • płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5;
 • płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 • premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020);
 • pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).

Agencja także kończy wypłatę dopłat bezpośrednich za 2022 rok (ostateczny termin mija 30 czerwca br.). Do 7 czerwca przekazano rolnikom 20 mld zł, z czego 16,75 mld zł to płatności bezpośrednie, a 3,25 mld zł to płatności obszarowe z PROW na lata 2014-2020. W 2022 roku wnioski o to wsparcie złożyło 1,265 mln rolników.
 

Wnioski o dopłaty do kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku

Od 1 czerwca br. trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat producentom zbóż (żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych), kukurydzy, rzepaku i rzepiku . W ciągu pierwszego tygodnia naboru do ARiMR trafiło drogą elektroniczną (tylko tak można aplikować o wsparcie) 11 tys. wniosków. 
Przypomnijmy, że przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy, którzy:

 • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
 • w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem);
 • posiadają nadany numer identyfikacyjny;
 • wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

O szczegółowych warunkach przyznawania i naliczania tej pomocy pisaliśmy już kilkukrotnie.

Wnioski o dopłaty do kukurydzy, pszenicy i gryki
Od 14 kwietnia br. trwa także nabór wniosków o przyznanie dopłat producentom pszenicy, kukurydzy i gryki. Jak informował minister rolnictwa Robert Telus podczas piątkowego briefingu prasowego, do 7 czerwca złożono ich w ARiMR ponad 48 tys. Te wnioski można składać do 30 czerwca br. Szczegółowe warunki przyznania tej pomocy można sprawdzić w jednym z naszych poprzednich artykułów.

Kilka dni temu podczas rozmowy z Karolem Bujoczkiem, redaktorem naczelnym top agrar Polska minister rolnictwa Robert Telus zapewniał, że wszyscy rolnicy otrzymają dopłaty w pełnej wysokości i nie będzie stosowany współczynnik korygujący.

Źródło:www.topagrar.pl