Ile kosztuje dzierżawa ziemi od KOWR za I połowę 2024 roku?

Jaka była średnia cena pszenicy w ciągu 11 kwartałów?

Dziś ukazało się obwieszczenie GUS w sprawie za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024. Na tej podstawie wyliczana będzie w 2024 roku wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Z danych GUS wynika, że średnia krajowa cena skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r. wyniosła 117,34 zł za 1 dt. 

Dla porównania, średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2023 r. wyniosła 109,97 zł za 1 dt., w II półroczu 2022 r. wyniosła 152,17 zł za 1 dt, a w I półroczu 2022 roku - 153,67 zł za 1 dt. 

Przypominamy, że zmieniły się zasady wyliczania czynszu dzierżawnego za państwową ziemię. Do tej pory był on wyliczany w oparciu o cenę pszenicy z 6 miesięcy, a teraz jest ustalany na podstawie średniej krajowej ceny skupu za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, czyli podobnie jak cena żyta na poczet podatku rolnego.

GUS ogłosił też, że  wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 89,8 (spadek cen o 10,2 proc.). Wskaźnik ten jest jest wykorzystywany do waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Czy można płacić mniej za dzierżawę ziemi z KOWR?

W szczególnych przypadkach KOWR może obniżyć rolnikowi czynsz dzierżawny, jeśli gospodarz ma kłopoty z jego spłacaniem.

Przeczytaj również

  • odroczyć określony w umowie termin zapłaty należności,
  • rozłożyć czynsz dzierżawny na raty,
  • umorzyć czynsz dzierżawny w części lub w całości,

o ile przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe.

Są to przede wszystkim zdarzenia wynikające z negatywnego działania sił przyrody, na które dzierżawca przy dołożeniu należytej staranności nie mógł mieć wpływu, takie jak: huragan, gradobicie, pożar albo którym nie mógł w żaden sposób zapobiec np. powódź, susza, wymarznięcie.

Czynsz dzierżawny za 2023r. 

Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w pierwszych trzech kwartałach  2023 r. wyniosła 13,1 dt pszenicy/ha. Została wyliczona na podstawie zawartych 2 603 umów dzierżawy na łączną powierzchnię  23 431  ha gruntów.

Najwyższe średnie czynsze uzyskiwano w województwach: wielkopolskim – 22,8 dt/ha, opolskim – 19,5 dt/ha i świętokrzyskim – 17,9 dt/ha.

oprac. ksz, na podst. GUS, KOWR

Źródło: www.topagrar.pl