Import - eksport zbóż i kukurydzy. MRiRW podało liczby z pierwszego kwartału

Jak poinformowało MRiRW, zgodnie z danymi wstępnymi za I kw. 2023 r., w ujęciu rocznym wzrósł eksport pszenicy i kukurydzy, a spadł jęczmienia.

Eksport pszenicy

Zgodnie z danymi MRiRW, w okresie I-III 2023 r. eksport pszenicy z Polski wg. ważniejszych państw wyniósł m.in.: 370 tys. 608 ton o wartości 117 mln 632 tys. euro do Niemiec (względem 177 tys. 509 ton o wartości 56 mln 964 tys. euro w okresie I-III 2022 r.), 282 tys. 365 ton o wartości 87 mln 768 tys. euro do Nigerii (względem 53 tys. 286 ton o wartości 16 mln 481 tys. euro) i 108 tys. 201 ton o wartości 32 mln 42 tys. euro do RPA (względem 38 tys. 179 ton o wartości 13 mln 172 tys. euro).

Resort przekazał, iż na czwartym miejscu znalazła się Arabia Saudyjska, do której wyeksportowano w I kw. 2023 62 tys. 700 ton pszenicy o wartości 19 mln 327 tys. euro, a na piątym Stany Zjednoczone, gdzie wyeksportowano 46 tys. 450 ton o wartości 14 mln 827 tys. euro. Oba państwa w I kw. 2022 r. nie znalazły się w zestawieniu 11 ważniejszych państw.

Łączny eksport pszenicy z Polski w okresie I-III 2023 r. wyniósł 1 mln 209 tys. 603 tony o wartości 377 mln 158 tys. euro wobec 373 tys. 962 ton o wartości 122 mln 3 tys. euro w analogicznym okresie w 2022 r.

Import pszenicy

Według danych ministerstwa, w okresie I-III 2023 r. import pszenicy do Polski wg. ważniejszych państw wyniósł m.in.: 325 tys. 54 ton o wartości 69 mln 350 tys. euro z Ukrainy (wobec 510 ton o wartości 199 tys. euro w okresie I-III 2022 r.), 46 tys. 204 ton o wartości 14 mln 315 tys. euro ze Słowacji (wobec 61 tys. 914 ton o wartości 18 mln 364 tys. euro), 33 tys. 715 ton o wartości 10 mln 15 tys. euro z Republiki Czeskiej (wobec 77 tys. 534 ton o wartości 22 mln 440 tys. euro) i 3 tys. 739 ton o wartości 1 mln 892 tys. euro z Kazachstanu (wobec 6 tys. 137 ton o wartości 3 mln 120 tys. euro).

Łączny import pszenicy do Polski okresie I-III 2023 r. wyniósł 415 tys. 772 tony o wartości 98 mln 587 tys. euro wobec 170 tys. 604 ton o wartości 53 mln 106 tys. euro w analogicznym okresie w 2022 r.

Saldo handlowe pszenicą i mesliną w I kw. 2023 r. wyniosło 278 mln 571 tys. euro wobec 68 mln 897 tys. euro w I kw. 2022 r.

Eksport kukurydzy

Zgodnie z danymi MRiRW, w okresie I-III 2023 r. eksport kukurydzy z Polski wg. ważniejszych państw wyniósł m.in.: 563 tys. 560 ton o wartości 182 mln 512 tys. euro do Niemiec (względem 568 tys. 342 ton o wartości 160 mln 78 tys. euro w okresie I-III 2022 r.), 206 tys. 262 ton o wartości 60 mln 205 tys. euro do Holandii (względem 133 tys. 784 ton o wartości 38 mln 672 tys. euro), 94 tys. 414 ton o wartości 28 mln 188 tys. euro do Wielkiej Brytanii (względem 38 tys. 391 ton o wartości 12 mln 97 tys. euro).

Na czwartym miejscu znalazła się Hiszpania, do której wyeksportowano 55 tys. 288 ton kukurydzy o wartości 17 mln 410 tys. euro. W analogicznym okresie w 2022 r. państwo to nie znalazło się w zestawieniu 12 ważniejszych państw. Na piątym miejscu znalazła się Belgia, do której w I kw. 2023 r. wyeksportowano 54 tys. 955 ton o wartości 15 mln 816 tys. euro względem 3 tys. 496 ton o wartości 1 mln 441 tys. euro w analogicznym okresie 2022 r.

Łączny eksport kukurydzy z Polski w okresie I-III 2023 r. wyniósł 1 mln 260 tys. 944 tony o wartości 394 mln 893 tys. euro wobec 948 tys. 984 ton o wartości 271 mln 108 tys. euro w analogicznym okresie w 2022 r.

Import kukurydzy

Według danych ministerstwa, w okresie I-III 2023 r. import kukurydzy do Polski wg. ważniejszych państw wyniósł m.in.: 532 tys. 689 ton o wartości 114 mln 838 tys. euro z Ukrainy (wobec 101 tys. 140 ton o wartości 28 mln 546 tys. euro w okresie I-III 2022 r.), 15 tys. 275 ton o wartości 51 mln 177 tys. euro z Francji (wobec 15 tys. 73 ton o wartości 49 mln 966 tys. euro), 3 tys. 34 tony o wartości 11 mln 859 tys. euro z Węgier (wobec 5 tys. 94 ton o wartości 12 mln 656 tys. euro), 2 tys. 837 ton o wartości 9 mln 115 tys. euro z Niemiec (wobec 2 mln 95 ton o wartości 5 mln 915 tys. euro) i 2 tys. 149 ton o wartości 8 mln 858 tys. euro z Rumunii (wobec 4 tys. 536 ton o wartości 9 mln 368 tys. ton).

Łączny import kukurydzy do Polski okresie I-III 2023 r. wyniósł 569 tys. 884 ton o wartości 214 mln 316 tys. zł wobec 150 tys. 74 ton o wartości 126 mln 101 tys. ton w analogicznym okresie w 2022 r.

Saldo handlowe kukurydzą w I kw. 2023 r. wyniosło 180 mln 577 tys. euro wobec 145 mln 7 tys. euro w I kw. 2022 r.

Eksport jęczmienia

Zgodnie z danymi MRiRW, w okresie I-III 2023 r. eksport jęczmienia z Polski wg. ważniejszych państw wyniósł m.in.: 18 tys. 931 ton o wartości 5 mln 40 tys. euro do Niemiec (względem 26 tys. 150 ton o wartości 7 mln 553 tys. euro w okresie I-III 2022 r.) i 9 tys. 80 ton o wartości 2 mln 549 tys. euro do Holandii (względem 8 tys. 408 ton o wartości 2 mln 319 tys. euro). Algieria, która w I kw. 2022 r. była drugim rynkiem eksportowym o wolumenie 30 tys. 899 ton o wartości 6 mln 147 tys. euro w tym roku nie znalazła się w zestawieniu 10 ważniejszych państw eksportowych.

Łączny eksport jęczmienia z Polski w okresie I-III 2023 r. wyniósł 29 tys. 681 ton o wartości 8 mln 258 tys. euro wobec 70 tys. 574 ton o wartości 17 mln 342 tys. euro w analogicznym okresie w 2022 r.

Import jęczmienia

Według danych resortu, w okresie I-III 2023 r. import jęczmienia do Polski wg. ważniejszych państw wyniósł m.in.: 48 tys. 99 ton o wartości 16 mln 40 tys. euro z Danii (wobec 34 tys. 347 ton o wartości 10 mln 125 tys. euro w okresie I-III 2022 r.), 19 tys. 678 ton o wartości 4 mln 199 tys. euro z Ukrainy (w analogicznym okresie 2022 r. państw to nie znalazło się w zestawieniu 10 ważniejszych państw), 3 tys. 962 ton o wartości 1 mln 524 tys. euro z Niemiec (wobec 10 tys. 133 ton o wartości 2 mln 740 tys. euro), 3 tys. 887 ton o wartości 986 tys. euro ze Słowacji (wobec 10 tys. 507 ton o wartości 2 mln 357 tys. euro) i 3 tys. 30 ton o wartości 836 tys. euro z Republiki Czeskiej (wobec 2 tys. 513 ton o wartości 683 tys. euro).

Łączny import jęczmienia do Polski okresie I-III 2023 r. 78 tys. 920 ton o wartości 23 mln 678 tys. euro wobec 67 tys. 990 ton o wartości 19 mln 413 tys. euro w analogicznym okresie w 2022 r.

Saldo handlowe jęczmieniem w I kw. 2023 r. wyniosło -15 mln 420 tys. euro wobec -2 mln 71 tys. euro w I kw. 2022 r.

Jak zaznaczyło MRiRW, podane dane są danymi wstępnymi.

Źródło: www.agropolska.pl