Koniunktura w rolnictwie się pogorszyła. Eksperci spodziewają się jednak ożywienia w branży

W swoim cyklicznym opracowaniu uczelnia podkreśla, że pogorszenie się koniunktury w pierwszym kwartale roku jest zjawiskiem typowym.

W ciągu 25 ostatnich lat tylko raz (w 2017 r.) zdarzyło się, że wartość IRGAGR wzrosła w pierwszym kwartale. Tegoroczny jej spadek jest najniższy w historii badania - średni spadek wartości wskaźnika o tej porze roku wynosi 5,8 pkt. Odnotowane pogorszenie się koniunktury należy więc ocenić jako płytkie. Obecna wartość wskaźnika pozostaje niższa niż przed rokiem, jednak już tylko o 0,9 pkt (przed kwartałem o 1,5 pkt). Pogorszenie się koniunktury ma więc charakter sezonowy (tj. uwarunkowany rytmem zmian pór roku)” – czytamy w dokumencie IRG SGH.

Jak w nim podkreślono, wskaźnik koniunktury jest średnią ważoną dwóch wskaźników cząstkowych: wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych i wskaźnika ich zaufania.

Odnotowany w I kwartale br. spadek wartości IRGARG jest skutkiem obniżenia się wskaźnika przychodów gospodarstw. Zmiana nie jest duża, najniższa w historii badania. Sięgnęła 3,7 pkt (w skali roku 3,5 pkt). Poprawa nastrojów rolników – wartość wskaźnika zaufania zwiększyła się w ciągu kwartału o 2,5 pkt, a w skali roku o 4,2 pkt – zmniejszyła spadek wartości wskaźnika koniunktury” – wyliczają badacze.

W ich ocenie wyniki badania przeczą obrazowi sytuacji w polskim rolnictwie, jaki wyłania się z narracji medialnej.

„Wprawdzie średnia wartość wskaźnika koniunktury w ostatnich dwóch latach (-22,4 pkt) jest znacznie niższa niż w latach 2010-2021 (-6,5 pkt) i od kilku kwartałów obserwujemy jego stagnację na niskim poziomie, ale w wynikach bieżącego badania widać pewne oznaki poprawy koniunktury: nie tylko poprawę nastrojów w gospodarstwach, ale i przewidywań co do przyszłej sytuacji finansowej, wzrostu inwestycji, skłonności do zaciągania kredytów na produkcję rolną i zakupów obrotowych środków w produkcji zwierzęcej. Drugi kwartał powinien przynieść ożywienie w polskim rolnictwie” – przekazano w opracowaniu IRG SGH.

Powstało ono w oparciu o badanie przeprowadzone w styczniu i lutym 2024 r. na próbie 2200 gospodarstw rolnych.

Żródło: www.agropolska.pl