Półkolonie letnie dla dzieci rolników....

W tym roku Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników organizuje półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Buczku. Na uczestników półkolonii będą czekały liczne atrakcje, m.in. zabawy i gry sportowo-rekreacyjne oraz integracyjne, warsztaty edukacyjne, aktywności na świeżym powietrzu z naciskiem na ruch i zabawę, wycieczki, np. basen, kino oraz wiele innych.

Półkolonie letnie w 2024 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej są zorganizowane dla dzieci rolników płatników KRUS, przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 450 zł na uczestnika.