Ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

„Od tego roku wprowadzone zostały odrębne stawki dla ekologicznych sadzonek i ziarna. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie” – podkreśla Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

To w jej biurach powiatowych można bezpośrednio złożyć wnioski, jak też poprzez przesyłkę rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Ponadto wniosek można wysłać przez platformę ePUAP lub korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Jak podkreśla ARiMR, o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:

- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

- ziemniak.

„Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. W zeszłym roku rolnicy złożyli ok. 65 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego” – podsumowuje Agencja, zachęcając do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami (tutaj).

Źródło: www.agropolska.pl