Statut

Zm:

29 września 2002 r.
16 czerwca 2007 r.
21 listopada 2014 r.

STATUT

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO   

CENTRUM NARODOWE MŁODYCH ROLNIKÓW