Podejmując decyzję dotyczącą ustawy o ochronie zwierząt będę miał na względzie kwestie ich humanitarnego traktowania, ale również byt i jakość życia polskich rolników - zapowiedział w niedzielę w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Obiecuję to polskim rolnikom - zadeklarował.

Ograniczenie uboju religijnego jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem jest też ekonomicznie szkodliwy oraz wprost godzi w bezpieczeństwo socjalne wielu tysięcy pracowników sektora przetwórstwa mięsnego i rolników.

- Konieczne jest uproszczenie przepisów dotyczących małej retencji w rolnictwie - uważa Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Zasygnalizował też kolejny nabór wniosków w programie dotacji do nawadniania gospodarstw.

Czerwiec nie kojarzy się najlepiej mieszkańcom mojej wsi Sahryń na Zamojszczyźnie. W zeszłym roku 6 czerwca miejscowość dotknęła potężna ulewa, a 8 czerwca 2020 r. – intensywny grad. Na ziemię spadały potężne kule gradu.


W dniu 17.04.2013r. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie odbyła się konferencja pt.: „Efektywne zarządzanie wysokowydajnym stadem bydła”. Organizatorami byli : Uniwersytet Warmińsko – Mazurki, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Naukowe Koło Hodowców Bydła, P.H. Konrad, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników oraz Fundacja Młody Hodowca.


W dniach 27 -28 lutego odbyła się w Brukseli konferencja "Zwiększenie zatrudnienia młodych w sektorze rolnictwa dla zrównoważonej Europy", w której uczestniczył przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Została ona zorganizowana przez CEJA we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Dożynki jasnogórskie to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolników z całej Polski. To czas na świętowanie i odpoczynek po ciężkiej pracy. Tegoroczne Ogólnopolskie Święto dziękczynienia Bogu za Plony odbyło się w dniach  31 sierpnia - 01 września 2013 roku na Jasnej Górze. Na dożynki przybyły delegacje wieńcowe z wszystkich zakątków Polski. Podziwiać można było wspaniałe dzieła ze zbiorów i ciężkiej pracy rąk ludzkich.

Doradztwo rolnicze ma przed sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest wejście w życie od przyszłego roku, zasad integrowanej ochrony roślin. Rolnicy na pewno będą poszukiwali w tej materii wiedzy. Kto będzie rozliczany z błędów doradczych?

 Od sierpnia Inspekcja Weterynaryjna będzie kontrolować hodowców drobiu. Chodzi o sprawdzenie, czy antybiotyki są przepisywane przez weterynarzy i  stosowane przez producentów wyłącznie w uzasadnionych przypadkach - poinformował w poniedziałek PAP zastępca głównego lekarza weterynarii Jarosław Naze.

Strony