Ostatnie siedem dni przyniosło bardzo duży wzrost cen żywca wieprzowego. Średnie stawki za półtusze w klasie E wzrosły o ponad 80 groszy, znacząco podrożał również żywiec.

W ciągu 2-3 tygodni ceny niektórych produktów żywnościowych rosły o 40-100 proc. W ubiegłym tygodniu radykalnie podrożało mięsa drobiowego i pieczywa - poinformował Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Od 25 maja do 25 czerwca można składać w ARiMR wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Stresy środowiskowe – abiotyczne, takie jak ekstremalne wahania temperatury czy susza, na które narażone są wszystkie rośliny wyższe, w tym również zboża, są główną przyczyną zmian zachodzących w ich metabolizmie i funkcjonowaniu całej rośliny.

Wspólna Polityka Rolna powinna lepiej odpowiadać na oczekiwania ludzi, inaczej straci swoją wiarygodność - przekonywał 18 listopada br. deputowanych Komisji ds. Rolnictwa PE Komisarz  ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dacian Cioloş. Deputowanym podobają się działania Komisji Europejskiej mające na celu wzmocnienie konkurencyjności Europejskiego rolnictwa, ale zwracają również uwagę na konieczność jego zrównoważonego rozwoju.

Od wejścia Polski do UE obserwujemy znaczące zmiany funkcjonowania rolnictwa  jak i również obszarów wiejskich. Spowodowane jest to przede wszystkim miliardami euro, które już od kilku lat płyną do Polski. Możemy zauważyć to zwłaszcza przy wykorzystywaniu środków na inwestycje w gospodarstwach rolnych, duża ilością chętnych na premię dla młodych rolników jak i również rent strukturalnych, które znacząco wpływają na szybszą rotację przekazywanych gospodarstw rolnych. Ale czy to wystarczy aby stworzyć nowoczesne i konkurencyjne polskie rolnictwo?

 

Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

W związku z tragiczną sytuacją w kraju związaną z powodzą Zarząd Małopolski ZZ CNMR włączył się w działania Małopolskiej Izby Rolniczej związane z rozdysponowaniem i dostarczeniem pomocy rolnikom poszkodowanym przez powódź. W przekazywaniu pomocy rolnikom z miejscowości Maniów w gminie Szczucin aktywnie uczestniczyli członkowie Zarządu Małopolskiego ZZ CNMR.

W niedzielę 3 kwietnia 2011 roku  odbędą się wybory do rad  powiatowych izb rolniczych. Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Strony