Ostatnie siedem dni przyniosło bardzo duży wzrost cen żywca wieprzowego. Średnie stawki za półtusze w klasie E wzrosły o ponad 80 groszy, znacząco podrożał również żywiec.

W ciągu 2-3 tygodni ceny niektórych produktów żywnościowych rosły o 40-100 proc. W ubiegłym tygodniu radykalnie podrożało mięsa drobiowego i pieczywa - poinformował Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Od 25 maja do 25 czerwca można składać w ARiMR wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Stresy środowiskowe – abiotyczne, takie jak ekstremalne wahania temperatury czy susza, na które narażone są wszystkie rośliny wyższe, w tym również zboża, są główną przyczyną zmian zachodzących w ich metabolizmie i funkcjonowaniu całej rośliny.

 
20 marca 2010 roku w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. W Zjeździe tym uczestniczyło 13 województw w liczbie 75 prawnie wybranych Delegatów.

Ustępujące władze uzyskały absolutorium zdecydowanej większości delegatów, a nowy przewodniczący uzyskał poparcie wszystkich delegatów, co daje bardzo mocny mandat zaufania.

 
Pełny skład nowego Prezydium Zarządu Krajowego ZZCNMR przedstawia się następująco:
 
Piotr Kasprzak – Przewodniczący Zarządu Krajowego
Albert Dziura – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Marcin Bieńkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Tomasz Łukomski –Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Karol Bieliński – Sekretarz Zarządu Krajowego
Piotr Niemiec – Członek Prezydium Zarządu Krajowego.
 

Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać od 3 stycznia 2011 roku. Termin ten został ogłoszony przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja za pośrednictwem portalu internetowego Agencji oraz dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Przyszłoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" zostanie przeprowadzony w piętnastu województwach, oprócz województwa wielkopolskiego, gdzie zainteresowanie wsparciem było tak duże, że przyznane środki  zostały już wykorzystane w poprzednich naborach zorganizowanych w 2007 i 2009 roku.

W dniach 19-21 września br. w Louvain la Neuve w Belgii odbył się Europejski Kongres Młodych Rolników, w którym udział wzięli przedstawiciele  wszystkich organizacji skupionych w  CEJA. Wśród nich nie zabrakło reprezentantów Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

  

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Adamem Michasiem -  Przewodniczącym Zarządu Województwa Łódzkiego ZZ CNMR, jakiego udzielił w programie TVP Łódź w związku z uruchomieniem naboru wnioków o pomoc finansową dla młodych osób rozpoczynających swoją działalność rolniczą w ramach działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" PROW-2007-2013.

 

Unijne przepisy dotyczące rozmiaru i kształtu wielu owoców i warzyw przejdą jutro do historii wraz z uchyleniem specjalnych norm handlowych dla 26 rodzajów owoców i warzyw. Ia celu odrzucenie tych norm, jest głównym elementem obecnych starań ukierunkowanych na usprawnienie i uproszczenie unijnych pnicjatywa Komisji, mająca nrzepisów oraz ograniczenie biurokracji. Dla 10 rodzajów owoców i warzyw, w tym jabłek, truskawek i pomidorów, dotychczasowe normy handlowe będą utrzymane. Jednak nawet w przypadku niezgodnych z normami produktów należących do tej 10-tki, państwa członkowskie po raz pierwszy będą mogły pozwolić na ich sprzedaż w sklepach

Strony