Ceny większości płodów rolnych odnotowały w ciągu ostatniego tygodnia spadek. Najmniej pieniędzy rolnicy otrzymają za tonę ziarna żyta.

Według ekspertów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nadal susza rolnicza występuje na obszarze Polski. Od 1 czerwca do 31 lipca susze rolnicza stwierdzono na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego.

O dwa tygodnie przedłużony został nabór wniosków w ramach działania ,,Premie dla młodych rolników’’. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Słoneczna aura sprawiła, że na pola w całej Polsce wyjechały kombajny. Żniwa w toku. Najbardziej zaawansowane są na południu kraju. Rolnicy są zadowoleni z wysokości plonów.

W niedzielę 3 kwietnia 2011 roku  odbędą się wybory do rad  powiatowych izb rolniczych. Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

 

5 maja br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odbyła się konferencja na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Udział w spotkaniu wziął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, przedstawiciele instytucji okołorolniczych, środowiska naukowego, a także związków i organizacji rolniczych. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć głosu młodych rolników, w imieniu których stanowisko przedstawił Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Piotr Kasprzak.

 

Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać od 3 stycznia 2011 roku. Termin ten został ogłoszony przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja za pośrednictwem portalu internetowego Agencji oraz dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Przyszłoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" zostanie przeprowadzony w piętnastu województwach, oprócz województwa wielkopolskiego, gdzie zainteresowanie wsparciem było tak duże, że przyznane środki  zostały już wykorzystane w poprzednich naborach zorganizowanych w 2007 i 2009 roku.

 
20 marca 2010 roku w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. W Zjeździe tym uczestniczyło 13 województw w liczbie 75 prawnie wybranych Delegatów.

Ustępujące władze uzyskały absolutorium zdecydowanej większości delegatów, a nowy przewodniczący uzyskał poparcie wszystkich delegatów, co daje bardzo mocny mandat zaufania.

 
Pełny skład nowego Prezydium Zarządu Krajowego ZZCNMR przedstawia się następująco:
 
Piotr Kasprzak – Przewodniczący Zarządu Krajowego
Albert Dziura – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Marcin Bieńkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Tomasz Łukomski –Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Karol Bieliński – Sekretarz Zarządu Krajowego
Piotr Niemiec – Członek Prezydium Zarządu Krajowego.

W dniach 19-21 września br. w Louvain la Neuve w Belgii odbył się Europejski Kongres Młodych Rolników, w którym udział wzięli przedstawiciele  wszystkich organizacji skupionych w  CEJA. Wśród nich nie zabrakło reprezentantów Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Strony