Władze

Do Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych wchodzą: Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich i członkowie Prezydium Zarządu Krajowego (§ 41 Statutu Związku z dnia 25.08.1998r.):

 

Prezydium Zarządu Krajowego Związku

Radosław Nienartowicz - Przewodniczący
Tomasz Łukomski - Wiceprzewodniczący
Albert Dziura - Wiceprzewodniczący
Grzegorz Oliwa - Wiceprzewodniczący
Stefan Krajewski - Członek Prezydium
Łukasz Byczko - Sekretarz
 

Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich Związku

Radosław Nienartowicz
Stefan Krajewski
Aleksander Kiljańczyk
Albert Dziura
Tomasz Anders
Radosław Zysnarski
Robert Kuźniarz
Tomasz Drabik
Piotr Walkowski

Adam Michaś
Dominika Pulit

Krajowa Komisja Rewizyjna

Marcin Wojciechowski
Sławomir Bochnia
Krzysztof Bałka
 

Krajowy Sąd Koleżeński

Filip Czerwiński
Łukasz Ciesielski
Mateusz Cygan