Niemal połowa badanych rolników najwyżej ceni rodzinę i zdrowie - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener.

330 podmiotów gospodarczych wpisanych jest do ewidencji producentów win prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Produkcja wina w Polsce w latach 2009-2020 wzrosła aż 35 krotnie - poinformował Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Od 1 stycznia 2021 przedsiębiorcy muszą być przygotowani na konieczność dopełnienia formalności celnych.

W poniedziałek rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych. W związku z epidemią egzaminy będą przeprowadzane w zaostrzonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN i GIS.

Jednym z następstw rozwoju OZE w naszym kraju, może być uruchomienie produkcji specjalistycznych nawozów pomagających we wzroście biomasy - uważa Zenon Pokojski, członek zarządu ZA Puławy.

Pierwsze targowiska z produktami ekologicznymi i regionalnymi w ramach programu "Mój Rynek" powstaną w woj. śląskim w 2012 roku. Pieniądze z dotacji pozwalają na wybudowanie minimum 12 targowisk, jednak Urząd Marszałkowski nie wyklucza, że będzie ich więcej.

Wstrzymanie przez ARiMR udzielania kredytów z dopłatą do oprocentowania zaskoczyło wielu rolników, także tych, którzy stanęli do przetargów na sprzedaż ziemi, organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

W budżecie państwa na rok 2012 przeznaczono 3,52 proc. planowanych na rok 2012 wydatków ogółem z budżetu państwa. Według ustawy budżetowej na 2011 r. udział ten był wyższy, wynosił bowiem 4,04 proc. 49 mld 728 mln zł, zaś w roku ubiegłym na ten cel wygospodarowano 52 mld zł.

W 2011 r. środki na dopłaty bezpośrednie miały wynieść 8 mld zł. Jednak, jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, dopłaty w grudniu wyniosą jedynie 4,5 mld zł. Skąd zmiana w naliczaniu środków na wypłaty bezpośrednie?

Strony