Podejmując decyzję dotyczącą ustawy o ochronie zwierząt będę miał na względzie kwestie ich humanitarnego traktowania, ale również byt i jakość życia polskich rolników - zapowiedział w niedzielę w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Obiecuję to polskim rolnikom - zadeklarował.

Ograniczenie uboju religijnego jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem jest też ekonomicznie szkodliwy oraz wprost godzi w bezpieczeństwo socjalne wielu tysięcy pracowników sektora przetwórstwa mięsnego i rolników.

- Konieczne jest uproszczenie przepisów dotyczących małej retencji w rolnictwie - uważa Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Zasygnalizował też kolejny nabór wniosków w programie dotacji do nawadniania gospodarstw.

Czerwiec nie kojarzy się najlepiej mieszkańcom mojej wsi Sahryń na Zamojszczyźnie. W zeszłym roku 6 czerwca miejscowość dotknęła potężna ulewa, a 8 czerwca 2020 r. – intensywny grad. Na ziemię spadały potężne kule gradu.

28 lutego w siedzibie Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie odbyło się „Forum Młodych Rolników”, na które przybyli młodzi rolnicy z całej Małopolski. Spotkanie prowadził Prezes Zarządu  MIR-u pan Ryszard Czaicki. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dyrektorzy i kierownicy wydziałów zajmujących się rolnictwem w urzędach wojewódzkim i marszałkowskim, ARiMR, ARR, ANR, WLW oraz związków zawodowych skierowanych do młodych rolników.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba w dniu 03.10.2013 r. spotkał się z przedstawicielami Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.


5 lutego 2014 r. członkowie Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników spotkali się z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.


Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc decyzja Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie, której dotychczas udzielana jest pomoc krajowa na zakup użytków rolnych, w tym w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz pomoc polegająca na rozłożeniu na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z preferencyjnym oprocentowaniem (2%).

Od 13 do 16 listopada grupa 45 młodych rolników z naszej Organizacji brała udział  w jednych z największych na świecie targach techniki rolniczej. Tegoroczna AGRITECHNIKA to ok. 2900 wystawców z 47 państw,  42 hektary powierzchni wystawowej oraz ponad 450 tys. odwiedzających.

Strony