Na drodze krajowej nr 2 k. Międzyrzeca Podlaskiego protest i blokada nie zakończyły się po południu ani nawet po zachodzie słońca. Sprzeciw tzw. piątce Kaczyńskiego połączył rolników specjalizujących się w różnych gałęziach produkcji, bo jak mówią, nowa ustawa uderzy we wszystkich.

Senat ostatecznie przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Mimo licznych poprawek ubój rytualny bydła będzie zakazany.

13 października 2020 r. Senat wznowił obrady. Porządek posiedzenia został rozszerzony o rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Można już składać wnioski o rekompensaty w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny – powiedział, pytany przez dziennikarzy, minister Marek Sawicki.

W wyniku działań podjętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u dzików, Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia ustanawiającego nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce. Na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 20 marca 2014 r. projekt tego rozporządzenia uzyskał pozytywną opinię państw członkowskich.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie będzie nadal oparta na pierwotnej koncepcji: państwa członkowskie czy regiony będą nadal opracowywać swoje własne wieloletnie programy na podstawie zestawu środków dostępnych na szczeblu UE – reagując na potrzeby swoich własnych obszarów wiejskich - podsumowuje prace nad reformą WPR Komisja Europejska.

W dniach 19-20 lutego bieżącego roku odbyły się IV Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w Hali Expo. Na Targach tych polscy konstruktorzy, działający w naszej organizacji,  zaprezentowali maszynę Agribot – czyli autonomiczny pojazd gąsienicowy przeznaczony do prac m.in. w sadzie (Pierwszy raz maszyna ta została zaprezentowana pod koniec 2013 r. na Targach Agritechnica w Hanowerze).

W dniach 31 stycznia – 1 luty 2014 roku 25-osobowa grupa młodych rolników z województwa podlaskiego zrzeszonych w Związku Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników,  na czele z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Stefanem Krajewskim oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Tomaszem Chojnowskim uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa „POLAGRA-PREMIERY” w Poznaniu.

Strony