Andrzej Duda skierował pisma m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, w których wyraził obawy związane z pomysłem przesunięcia nadzoru nad Lasami Państwowymi do ministerstwa rolnictwa.

Pierwsze ognisko ptasiej grypy w Polsce potwierdzono wczoraj (24 listopada) na fermie kur niosek w woj. wielkopolskim. Sytuacja ta najprawdopodobniej doprowadzi do wstrzymania import przez kraje trzecie drobiu żywego, jaj wylęgowych, mięsa drobiowego i jaj z Polski. 

 

Na rynku krajowym ceny skupu bydła pozostają na dość stabilnym poziomie. Bieżący tydzień przyniósł pozytywne zmiany stawek głównie za skupowane samce.

Mączniak prawdziwy zbóż i traw w pierwszej kolejności uwidocznił się na jęczmieniu ozimym. Obecnie widoczny jest także w plantacjach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

 Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników wzorem lat ubiegłych, podjął się organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2014 r. W siedmiu turnusach w miesiącach styczniu i lutym, udział wzięło ponad 300 uczestników.

Czy będzie tętnić życiem, czy będzie się wyludniać? Jeszcze pod koniec minionej dekady była ona traktowana jako miejsce zapomniane i bez przyszłości. Dziś sytuacja pod tym względem znacznie się zmieniła, co w równym stopniu jest zasługą pozytywnych zmian zachodzących na wsi, jak i zwiększonego ryzyka związanego z życiem poza nią. Opinia, że na wsi nie ma perspektyw dla młodych ludzi, w znacznie większym stopniu charakteryzuje starszych mieszkańców wsi (60%) niż młodzież (45%), co w porównaniu z wcześniejszymi latami jest bardzo dużą zmianą.

W dniach 12-14 lutego 2014 roku przedstawiciele Związki Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników wzięli udział w seminarium Spring Parliament 2014 w Helsinkach. Organizatorami wydarzenia byli fińscy młodzi rolnicy zrzeszeni w organizacji Centralna Unia Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK), we współpracy z Europejską Radą Młodych Rolników (CEJA).


Bezpieczeństwo żywności, wzrost rolniczych dochodów, poprawa warunków życia na wsi i promocja polskiej zdrowej żywności za granicą - na te cele zostaną przeznaczone środki z nowej WPR.

 Trybunał Sprawiedliwości oddalił wczoraj skargę Komisji Europejskiej w sprawie przyznawania polskim rolnikom przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych.

Strony