Archiwum

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze za niska

W związku z przekazaniem do konsultacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r., 26 października 2016 r.


Czytaj więcej...
Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

25 października br. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. W obradach uczestniczył także sekretarz stanu Jacek Bogucki.


Czytaj więcej...
Posiedzenie grupy roboczej „Badania i innowacje”

W dniu 19 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „badania i innowacje”.


Czytaj więcej...
Rolnictwo u progu technologicznej rewolucji

Automatyczne prowadzenie maszyny, monitorowanie wydajności działalności rolniczej za pomocą centrum operacyjnego, możliwość zdalnej naprawy maszyny przez dilera, aktywna kontrola załadunku – to tylko kilka rozwiązań wcale niebędących domeną przyszłości a teraźniejszością rolnictwa, które coraz bardziej nastawione jest na innowacyjność.


Czytaj więcej...
ARiMR czeka aż młodzi rolnicy z naboru z 2015 roku złożą wnioski o płatność

Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia młodym rolnikom na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, które obowiązują w PROW 2014 - 2020, premie w wysokości 100 tys. zł wypłacane są w dwóch ratach.


Czytaj więcej...
Europejskie Forum Młodych Rolników

26 listopada 2016 roku Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników organizuje Europejskie Forum Młodych Rolników, które odbędzie się podczas Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.


Czytaj więcej...
FAO: rekordowa produkcja zbóż w 2016 r.

Według FAO, dobre wyniki zbiorów zbóż w skali globalnej w połączeniu z obfitymi zapasami, oznaczają komfortowy bilans zbóż w sezonie 2016/17.


Czytaj więcej...
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy dot. obszarów wiejskich

Rada ministrów przyjęła we wtorek projekt zmieniający ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.


Czytaj więcej...
ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r.

Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.


Czytaj więcej...
Porozumienie handlowe UE - USA (TTIP) - kwestie rolne

14 października 2016 r. o godz. 10:00 przedstawiciele ZZCNMR wzięli udział w seminarium pt. "Porozumienie handlowe UE – USA (TTIP) – kwestie rolne", które odbyło się w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.


Czytaj więcej...
Jesienny sezon uprawowy

10 października br. Concordia otworzyła jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych, obejmujący uprawy zbóż ozimych (pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto) oraz rzepaku ozimego. Tylko podczas pierwszego dnia sprzedaży poznański ubezpieczyciel zarejestrował aż 15 tys. zapytań ofertowych.


Czytaj więcej...
O priorytetowych kierunkach działalności ODR i zaliczkach płatności bezpośrednich

Na posiedzeniu Kierownictwa resortu w dniu 11.10.2016 r. omawiane były m.in. priorytetowe kierunki działalności jednostek doradztwa rolniczego oraz stan przygotowań do wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich, które rozpoczną się 17 października br.


Czytaj więcej...
Grupa Robocza CEJA w Brukseli

W dniu 07 października br. przedstawiciele ZZCNMR brali udział w Grupie Roboczej CEJA w Brukseli.


Czytaj więcej...
Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2016 r.

30 września 2016 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. Wynosi on 4,3192 zł za 1 EUR, a więc jest o 0,07 złotego wyższy od kursu stosowanego za ubiegły rok.


Czytaj więcej...
Stanowcze decyzje w sprawie ASF

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie. Rozpoczęliśmy już proces zdejmowania swiń z rynku w obszarze zagrożonym.


Czytaj więcej...
ARiMR będzie uznawała gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe wystawione jedynie przez instytucje wpisane do Rejestru Upoważnionych Gwarantów (RUG)

To ważna informacja dla rolników i przedsiębiorców, którzy mają zamiar ubiegać się o wsparcie w ramach PROW 2014 - 2020.


Czytaj więcej...
Pomoc dla poszkodowanych w wyniku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie mogą od 17 do 31 października br. składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy.


Czytaj więcej...
Warsztat na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji - TTIP

23 września br. przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych  przez Komisję Europejską- Dyrekcję Generalną ds. Środowiska


Czytaj więcej...
CETA coraz bliżej. Z poparciem polskiego rządu

Polski rząd zgodził się w Bratysławie na tymczasowe wprowadzenie umowy CETA jeszcze przed jej ratyfikacją przez parlamenty krajowe - poinformowała Akcja Demokracja.


Czytaj więcej...
Pomoc producentom mleka

W środę minął termin składania wniosków przez producentów mleka, którzy chcieli skorzystać z mechanizmu unijnej pomocy dotyczącej ograniczenia produkcji mleka w IV kwartale tego roku – poinformował sekretarz stanu Jacek Bogucki.


Czytaj więcej...

Strony