Archiwum

Nowy portal ogłoszeń ARiMR

Już wkrótce wszyscy wnioskodawcy/beneficjenci PROW
2014-2020 będą zobowiązani między innymi do zamieszczania zapytań ofertowych na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl.


Czytaj więcej...
Jakie szkody ekonomiczne może wyrządzić grypa ptaków polskiemu drobiarstwu? Analiza porównawcza ze Stanami Zjednoczonymi

Grypa ptaków jest zjawiskiem zbyt złożonym i nieprzewidywalnym, aby można było stosować jakiekolwiek porównania oraz wyciągać wiarygodne wnioski na podstawie zdarzeń przeszłych.


Czytaj więcej...
Apel Kukiz'15 i Prawicy Rzeczypospolitej o głosowanie przeciw CETA w PE

Działacze Kukiz'15 i Prawicy Rzeczypospolitej zaapelowali we wtorek do polskich europosłów o głosowanie przeciw ratyfikacji umowy gospodarczo-handlowej CETA między UE a Kanadą. 


Czytaj więcej...
Ochrona prawna odmian roślin

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Czytaj więcej...
Konsultacje publiczne nt. WPR

2 lutego 2017 r. komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej.


Czytaj więcej...
Grypa ptaków – kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej

Aktualna sytuacja związana z występowaniem grypy ptaków była dziś omawiana podczas posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u dzikich ptaków na terytorium Polski.


Czytaj więcej...
ARiMR: na początku marca lista rolników ubiegających się o pomoc w związku z klęskami

Listy rolników ubiegających się o pomoc w związku ze stratami poniesionymi w wyniku klęsk żywiołowych zostaną ogłoszone na początku marca tego roku, a rozpatrywanie wniosków zakończy się do lipca.


Czytaj więcej...
Podsumowanie dyskusji z Rady Ministrów UE

Dyskusja dotyczyła negocjacji handlowych UE w zakresie produktów rolno-żywnościowych oraz sytuacji na rynkach rolnych.


Czytaj więcej...
Resort rolnictwa na temat stanu wdrażania CETA

W odpowiedzi na przekazane przez Zarząd KRIR stanowisko Mazowieckiej Izby Rolniczej o odrzucenie przez Rząd Umowy CETA UE-Kanada, resort rolnictwa przekazał informacje nt. stanu wdrażania CETA, wraz z oceną potencjalnych skutków Umowy dla sektora rolnego.


Czytaj więcej...
Sytuacja na rynkach rolnych

Wzrost zbiorów spodziewany jest u większości światowych eksporterów, z wyjątkiem Unii Europejskiej.


Czytaj więcej...
Zimowisko 2017

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników jak co roku organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z całej Polski.


Czytaj więcej...
Zmiany w ustroju rolnym − czy są potrzebne?

Dynamiczny rozwój rolnictwa oraz przemiany na obszarach wiejskich, to podstawa do dyskusji o zmianach w ustroju rolnym w Polsce.


Czytaj więcej...
Harmonogram PROW 2014-2020

Podczas posiedzenia Kierownictwa resortu w dniu 17.01.2017 r. został przyjęty harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020.


Czytaj więcej...
Będą zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Odpowiadając na pismo Zarządu KRIR w kwestii zniesienia opłaty ustawowej za zmianę sposobu użytkowania na nierolniczą działki siedliskowej stanowiącej własność rolnika, resort rolnictwa w dniu 10 stycznia 2017 r. podziękował za zwrócenie uwagi na tą problematykę oraz poinformował, że zostanie ona wzięta pod uwagę w toku podejmowanych prac legislacyjnych.


Czytaj więcej...
Ubezpieczenie w KRUS a dodatkowe przychody

KRUS informuje, że od 31 grudnia 2016 r. zmieniła się kwota przychodu miesięcznego, od której uzależnione jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolników i domowników objętych ubezpieczeniem powszechnym z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo z tytułu powołania do rady nadzorczej.


Czytaj więcej...
Rolnik może więcej dorobić bez straty ubezpieczenia w KRUS

Właściciel gospodarstwa rolnego może więcej dorobić nie obawiając się utraty ubezpieczenia społecznego rolników. Ustawa z dnia 21 października 2016 roku weszła już w życie.


Czytaj więcej...
Na polach śnieg i mróz. Co z oziminami?

Ostatnie dni przyniosły w całej Polsce silne mrozy i opady śniegu. Nie wszędzie jednak mróz przyszedł po opadach śniegu. Co to znaczy dla zbóż ozimych i rzepaku?


Czytaj więcej...
Ubezpieczenia upraw są dofinansowywane. Dlaczego tylko co trzeci rolnik z nich korzysta?

Susze, ulewy, gradobicia, przymrozki – między innymi na te zjawiska przyrodnicze są narażone gospodarstwa rolne. Mimo tego jedynie ok. 33% ich właścicieli decyduje się na ubezpieczanie upraw. Dlaczego tak się dzieje i jakie inne produkty mogą pomóc rolnikom w zwiększeniu bezpieczeństwa ich działalności.


Czytaj więcej...
MRiRW w sprawie uproszczenia wniosków o płatności

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR dotyczący uproszczenia wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, resort rolnictwa przekazał informacje o działaniach podjętych w tym zakresie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Czytaj więcej...
Zmiany PROW 2014-2020 zatwierdzone

Decyzją wykonawczą C(2016)8568 z dnia 09.12.2016 r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji C(2014)9783, Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Czytaj więcej...

Strony