Archiwum

Okrągły Stół Rolników

Reprezentanci rolników z całego województwa zebrali się w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego, żeby rozmawiać o przyszłości rolnictwa w kraju i województwie łódzkim. Gościem specjalnym spotkania był Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski.


Czytaj więcej...
ARR przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego

W Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w  rolnictwie. Wnioski będą przyjmowane do 25 czerwca 2017 roku.


Czytaj więcej...
Hodowcy ryb słodkowodnych starają się o przywrócenie dopłat wodno-środowiskowych

Rybacy zajmujący się hodowlą ryb słodkowodnych starają się o przywrócenie rekompensat wodno-środowiskowych, które częściowo wyrównywały im straty ponoszone w hodowli. Ministerstwo gospodarki morskiej zdecydowało, że w tym roku takich dopłat nie będzie.


Czytaj więcej...
Ceny zbóż w '17 niskie, zbliżone do zeszłorocznych - IERiGŻ

Ceny zbóż w 2017 r. pozostaną niskie i będą zbliżone do cen zeszłorocznych - ocenił dla PAP Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


Czytaj więcej...
Nie będzie wydłużenia na stałe terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do 15 czerwca każdego roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, iż kwestia ta była przedmiotem dyskusji i szczegółowych analiz z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z lat wcześniejszych.


Czytaj więcej...
Posiedzenie Grupy Roboczej w Brukseli nt. WPR po 2020 r.

W dniach 27 – 28 luty 2017r. w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej CEJA (Europejskiej Rady Młodych Rolników).


Czytaj więcej...
Rosną emerytury i renty rolnicze

340 tys. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z KRUS skorzysta na podwyższeniu rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Ich emerytura od dziś wynosi 1000 złotych.


Czytaj więcej...
Nowy portal ogłoszeń ARiMR

Już wkrótce wszyscy wnioskodawcy/beneficjenci PROW
2014-2020 będą zobowiązani między innymi do zamieszczania zapytań ofertowych na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl.


Czytaj więcej...
Jakie szkody ekonomiczne może wyrządzić grypa ptaków polskiemu drobiarstwu? Analiza porównawcza ze Stanami Zjednoczonymi

Grypa ptaków jest zjawiskiem zbyt złożonym i nieprzewidywalnym, aby można było stosować jakiekolwiek porównania oraz wyciągać wiarygodne wnioski na podstawie zdarzeń przeszłych.


Czytaj więcej...
Apel Kukiz'15 i Prawicy Rzeczypospolitej o głosowanie przeciw CETA w PE

Działacze Kukiz'15 i Prawicy Rzeczypospolitej zaapelowali we wtorek do polskich europosłów o głosowanie przeciw ratyfikacji umowy gospodarczo-handlowej CETA między UE a Kanadą. 


Czytaj więcej...
Ochrona prawna odmian roślin

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Czytaj więcej...
Konsultacje publiczne nt. WPR

2 lutego 2017 r. komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej.


Czytaj więcej...
Grypa ptaków – kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej

Aktualna sytuacja związana z występowaniem grypy ptaków była dziś omawiana podczas posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u dzikich ptaków na terytorium Polski.


Czytaj więcej...
ARiMR: na początku marca lista rolników ubiegających się o pomoc w związku z klęskami

Listy rolników ubiegających się o pomoc w związku ze stratami poniesionymi w wyniku klęsk żywiołowych zostaną ogłoszone na początku marca tego roku, a rozpatrywanie wniosków zakończy się do lipca.


Czytaj więcej...
Podsumowanie dyskusji z Rady Ministrów UE

Dyskusja dotyczyła negocjacji handlowych UE w zakresie produktów rolno-żywnościowych oraz sytuacji na rynkach rolnych.


Czytaj więcej...
Resort rolnictwa na temat stanu wdrażania CETA

W odpowiedzi na przekazane przez Zarząd KRIR stanowisko Mazowieckiej Izby Rolniczej o odrzucenie przez Rząd Umowy CETA UE-Kanada, resort rolnictwa przekazał informacje nt. stanu wdrażania CETA, wraz z oceną potencjalnych skutków Umowy dla sektora rolnego.


Czytaj więcej...
Sytuacja na rynkach rolnych

Wzrost zbiorów spodziewany jest u większości światowych eksporterów, z wyjątkiem Unii Europejskiej.


Czytaj więcej...
Zimowisko 2017

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników jak co roku organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z całej Polski.


Czytaj więcej...
Zmiany w ustroju rolnym − czy są potrzebne?

Dynamiczny rozwój rolnictwa oraz przemiany na obszarach wiejskich, to podstawa do dyskusji o zmianach w ustroju rolnym w Polsce.


Czytaj więcej...
Harmonogram PROW 2014-2020

Podczas posiedzenia Kierownictwa resortu w dniu 17.01.2017 r. został przyjęty harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020.


Czytaj więcej...

Strony