Archiwum

Zapowiada się dobry rok dla producentów jabłek?

- Jabłek będzie w tym roku więcej i będą tańsze niż w ubiegłym roku - prognozują eksperci. Zbiory szacowane są na 2,3 mln ton, wobec 1,85 mln ton w 2010 r. Zdaniem prezesa Związku Sadowników RP Mirosława Maliszewskiego, pogoda nie sprzyja jabłoniom, będą więc straty w produkcji jabłek. Jest mokro, drzewa się wywracają, a grad, który wystąpił w wielu regionach kraju, spowodował pogorszenie jakości owoców. Pojawiają się też na drzewach choroby grzybowe, a na niektóre plantacje nie można wjechać, aby przeprowadzić zabiegi ochronne.


Czytaj więcej...
Popularny rzepak

Wprawdzie mijający sezon nie należał do najlepszych dla rzepaku, jednak pokazał niesłabnącą popularność uprawy tej rośliny. Zwiększa się znaczenie rzepaku, jako surowca przerabianego na cele spożywcze, paszowe, jak i paliwowe, a trend dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na nasiona rzepaku powinien się utrzymywać. Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju przemawia za tym m.in. unijna polityka w zakresie energii odnawialnych, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek promocji biopaliw.


Czytaj więcej...
Ceny nawozów mineralnych

Centrum Doradztwa Rolniczego przygotowało zestawienie cen nawozów mineralnych w czerwcu. Sprawdź co było najdroższe, a co najtańsze.


Czytaj więcej...
Zboże porasta na potęgę

Mimo że za oknem świeci wreszcie słońce to nie wszyscy rolnicy mogą kosić zboże. Powód? Wilgotna gleba, która uniemożliwia wjechanie w pole.


Czytaj więcej...
Będą zmiany w klasyfikacji gruntów

Minister rolnictwa przedstawił projekt rozporządzenia, który ma wprowadzić liczne zmiany w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Obecna klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych opiera się na dekrecie z 2 lutego 1955 roku. Najważniejsze zmiany dotyczą ponownego określenia tabeli klas gruntów oraz sposobu przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Klasyfikację ma przeprowadzać starosta z urzędu bądź na wniosek właściciela lub samoistnego posiadacza gruntów. Tabela klas gruntów znajduje się w projekcie. 


Czytaj więcej...
Trudno o ziarno dobrej jakości. Aktualne ceny zbóż

Żniwa trwają, dlatego też punkty skupu ziarna pracują pełną parą. Parametry zbóż konsumpcyjnych są na ogół niskie i ziarna nie sprzedaje się wiele, dlatego cena wzrasta. Inaczej ze zbożem paszowym, które jest chętnie sprzedawane przez rolników, ale jego cena nieznacznie spada.


Czytaj więcej...
Prognozy unijnych zbiorów rzepaku

W sezonie 2011/12 zbiory rzepaku w Unii Europejskiej prognozowane są na 18,88 mln t. Oznacza to ich spadek zarówno w stosunku do poprzedniego sezonu – 20,58 mln t, jak i do średniej z ostatnich pięciu lat.


Czytaj więcej...
Tania ochrona na start

Koszt zaprawienia kilograma nasion rzepaku preparatem grzybobójczym wyniesie ok. 16 gr., a preparatem owadobójczym – ok. 3 zł. Decydując się na samodzielne zaprawianie nasion rzepaku można wybrać zaprawę o działaniu grzybobójczym lub owadobójczym. Pierwsze z nich ochronią przed zgorzelą siewek, a za zaprawienie kilograma nasion średnio zapłacimy ok. 16 gr. Drugą grupę zapraw charakteryzuje szersze spektrum działania oraz znacznie wyższa cena. Koszt zaprawienia nasion wyniesie średnio niewiele ponad 3 zł/kg.


Czytaj więcej...
Kiszenie ziarna alternatywą na mokre żniwa

Wyprodukowanie kiszonki z wilgotnego ziarna zbóż o bardzo dobrej jakości i jednocześnie bezpiecznej dla zwierząt jest możliwe, gdy do zakiszanego ziarna dodawane są preparaty stymulujące i ukierunkowujące proces fermentacji oraz poprawiające jakość i trwałość tlenową.


Czytaj więcej...
Nowe metody klasyfikowania tusz wieprzowych w Polsce

17 sierpnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazała się decyzja wykonawcza Komisji zatwierdzająca nowe metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (2011/506/UE). Od czasu przyjęcia w Polsce dotychczasowych metod w 2005 r. znacząco zwiększyła się wartość ubojowa tuczników. Konieczne stało się zatem zaktualizowanie wzorów stosowanych do obliczania zawartości chudego mięsa w tuszy w ramach poszczególnych metod oraz uzyskanie dostępu do nowych, tańszych metod klasyfikacji i wprowadzenie ich do użytku w celu zwiększenia konkurencyjności, informuje FAMMU/FAPA.


Czytaj więcej...
Pierwsze tygodnie prezydencji już za nami

Za nami pierwsze tygodnie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Był to czas intensywnej pracy. Polskie truskawki podbiły serca europrlamentarzystów w Strasburgu i stały się sławne w całej Europie. Ich smakowi nie mógł oprzeć się nawet Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Dzięki staraniom unijnych komisarzy i polskiego ministra rolnictwa zniesione zostało embargo na polskie warzywa do Rosji, którego wprowadzenie spowodowane było wybuchem epidemii bakterii e. coli.


Czytaj więcej...
ARiMR przypomina przepisy regulujące "Ubój zwierząt na użytek własny w gospodarstwie rolniczym"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom, że pozyskiwanie przez nich mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca życia), świnie, owce czy kozy wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy w przypadku świń. W związku z tym, zgodnie z krajowymi przepisami,  co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju  w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (w wypadku, gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (wtedy, gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę było utrzymywane) obowiązany jest poinformować, powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju, o zamiarze jego przeprowadzenia.


Czytaj więcej...
Już można nabywać materiał siewny objęty dopłatą w 2012 r.

Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego. Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego”.


Czytaj więcej...
Magister rolnictwa przez Internet

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchomiła bezpłatne, zaoczne studia magisterskie na kierunku rolnictwo, które będą prowadzone w trybie e-learningowym.


Czytaj więcej...
Rolników czekają ważne zmiany

Od 2012 r. będą nowe rozwiązania w sprawie płacenia przez rolników składki na ubezpieczenie zdrowotne; za osoby, które nie mają dochodów, składkę będzie nadal płacił budżet - poinformował minister w kancelarii premiera Michał Boni.


Czytaj więcej...
ZZCNMR na dożynkach Jasnogórskich

Dziękczynną mszą świętą rozpoczęły się po raz 29. Dożynki Jasnogórskie, poprzedzone nocnym czuwaniem rolników przed obrazem Jasnogórskiej Matki. Organizowane od dwudziestu dziewięciu lat Jasnogórskie Dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w Częstochowie. Podczas mszy składa się i błogosławi chleb i wieńce żniwne.


Czytaj więcej...
Wypoczynek letni dla dzieci zakończony !

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników wzorem lat ubiegłych  zorganizował wypoczynek letni dla dzieci rolników. Jak co roku, kolonie te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla niektórych uczestników była to jedyna możliwość wyjazdu na zorganizowaną formę rekreacji.


Czytaj więcej...
We wrześniu dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2007-2013

Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Natomiast od 27 września rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie z działania "Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej". Pomoc z tych dwóch działań finansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  


Czytaj więcej...
Informacja o zmianie rozporządzenia w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania

Od 9 września 2011 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje podwyższone z kwoty 470 zł do 550 zł za każdy procent tego uszczerbku.


Czytaj więcej...
Jabłka i gruszki tańsze niż przed rokiem

Według monitoringu cen prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa, ceny jabłek na rynkach hurtowych były niższe w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Tańsze niż przed rokiem są również gruszki.


Czytaj więcej...

Strony